Çinli Madenciler Yüzünden Grin Ağı Yok Olabilir

  1. Grin ağı her an bir saldırı yaşayabilir. Bu durum tamamen havuz yöneticisinin inisiyatifine kalmıştır. Bir saldırı gerçekleşirse eğer, Grin fiyatı yerle bir olacağı için, hiçbir şeyin anlamı kalmayacaktır.
  2. Gate.io borsası üzerinde, Grin yatırma işlemleri için, 1000 blok geçmesini, yani ortalama 17 saat beklemek zorundayız. Çünkü, Gate.io borsası, Grin ağ gücünün merkezi olduğunu bildiği için, herhangi bir %51 saldırısına karşı borsayı koruma altına alıyorlar. Bu durum hem biz Grin kullanıcılarını, hem madencileri, hem de borsayı olumsuz etkiliyor.
  1. Eğer bir madenciysen, bu sebeplerden dolayı Grin fiyatı artmayacak ve kazancında artmayacak. Bir saldırı yaşanırsa da, binlerce dolar harcayıp aldığın cihazlar evinin deposunu kalkacak.
  2. Eğer bir yatırımcıysan, yatırımlarının hepsi boşa gidebilir. Bir saldırı her şeyi yıkabilir.
  3. Eğer bir borsa sahibiysen, Grin saldırı yaşadığında borsan büyük bir kayba uğrayabilir.
  4. Eğer Grin madencilik cihazları üretiyorsan veya satıyorsa (ipollo, nhash) yeni cihazları satamayabilirsin. Çünkü, kim merkezi ağ gücünde madencilik yapmak ister. Veya saldırı yaşanırsa, kim Grin madenciliği yapmak ister.
  5. Eğer bir Grin geliştiricisisiysen, geliştireceğin bir şey elinde kalmayabilir.

--

--

#Blockchain #Cryptoanalysis #Technicalanalysis #Miningsystems Energy Engineer — Economist(2) madenuzmani@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store